ἀπολογήσομαι

ἀπολογήσομαι
ἀπολογέομαι
speak in defence
aor subj mp 1st sg (epic)
ἀπολογέομαι
speak in defence
fut ind mp 1st sg
ἀ̱πολογήσομαι , ἀπολογέομαι
speak in defence
futperf ind mp 1st sg (doric aeolic)
ἀπολογέομαι
speak in defence
aor subj mid 1st sg (epic)
ἀπολογέομαι
speak in defence
fut ind mid 1st sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • отъвѣщати — ОТЪВѢЩА|ТИ (741), Ю, ѤТЬ гл. 1.Говорить в ответ, отвечать: Повѣдаша нѣкотерии дх҃вьнии… ˫ако очивисть || нѣкъгда ˫ависѧ имъ ди˫аволъ. и сего въпрошенъ бывъ ими. ѡтъвѣшта. (ἀπεκρίνατο) Изб 1076, 193–194; творить кр(с)тъ имь. гл҃ѧ вельгла(с)но.… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • поглаголати — ПОГЛАГОЛ|АТИ (7*), Ю, ЕТЬ гл. Поговорить; порассуждать: сице о си(х) погл҃емы. ˫ако же на(м) мощно (διαλεγόμεϑα) ГБ к. XIV, 61а; Толико о д҃ни. погл҃авше. къ проку слова преступае(м). (προδιαλεχϑέντες) Там же, 86а; мы же ѹбо о се [в др. сп. семь] …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”